Depolar

İletişim

Traverten Depo

Traverten yeraltı sularının mucizevi ve şifalı sularının çökelti oluşumları ile bin yıllar içerisinde oluşmuş doğal taşlar. Yalıtım özelliği yüksek dayanıklılığına rağmen nispeten ağırlığı hafif olan bu taşların bir diğer en büyük özelliği ise fabrikalarımızdaki ileri teknoloji makinaların uygulamalarına son derece güzel cevaplar verebilmesi. Uygulama alanlarının gün geçtikçe artması ile tedarik zincirinin devamlılığı amacıyla altı adet depo oluşturmayı uygun gördük. Türkiye’nin çeşitli illerine dağılmış olan bu depoların bulunduğu iller İstanbul, Ankara, Mersin, Trabzon, Samsun, İzmir illeridir. Traverten ocaklarından çıkarılan blok ya da işlenmiş travertenlerin bu depolara taşınması hızlı ihracat yapabilme kapasitemizin arttırılmasını sağlamaktadır. Hayati önem arz eden hızlı tedarik zincirinin oluşturulması ile yarınlara daha güçlü hazırlanıyoruz. Traverten depo aynı zamanda ürünlerin sergilenmesi içinde uygun ortamlar meydana getiriyor. İstanbul, Ankara illerimizdeki depolarımız aynı zamanda satış ve pazarlama bölge müdürlüklerimiz olarakta faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra Mersin ve İzmir illerindeki limanlardan ihracat ve ithalat mallarımızın tedariki amacıyla kullanılmaktadır. Trabzon ve Samsun illerimizden de iç piyasa ve Gürcistan üzerinden Asya pazarına hitap edebilmek amaçlı depolama çalışmalarımız yapılmaktadır.

Oniks Depo

Onyx taşları Allah’ın insanoğluna sanatını gösterdiği doğal taşlardan birisidir. Her bir oniks taşın bir diğerine benzemediğini düşünürsek ve sağlık açısından faydalarını göz önünde bulundurursak her eve bir oniks lazım demek zorundayız. Türkiye oniyx ocakları olan Afyon ve Manisa illerindeki ocaklardan özenle seçilerek, ihracat ya da iç piyasa için sergileneceği depolara getiriliyor. Bu oniks depolar aracılığı ile mamül ürün ya da bloklar halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İstanbul, Ankara, Mersin, Trabzon, Samsun, İzmir illerinde bulunan bu depoların her birinin bir özelliği ve hitap ettiği bir amaç ve bölge vardır.

İstanbul ili pazarlama ve iç piyasada Avrupa ve Asya yakalarındaki taleplere hitap etmektedir.

Ankara oniks depo İç Anadolu bölgesinin yanında Güney Anadolu ve Doğu Anadolu bölge pazarlarını destekler.

Mersin ve İzmir illeri depoları limanların bulunduğu ihracat ve ithalat amaçlı yapılmış depolardır.

Trabzon ve Samsun depoları ile kuzey Anadolu ve Gürcistan üzerinden Asya ülkelerine yönelik ihracatlarımızı yönetmekteyiz. Geleceğe umutla bakmanın yolu tedarik zinciri oluşturmaktan geçiyor. Bu zincirin halkasını tamamlayan bir olgudur. Çünkü bir zincir ancak en güçlü halkası kadar güçlüdür.

Mermer Depo

Mermer bin yılların doğal taş oluşumu. Biz onu sanatla buluşturduk. Suyunu sıktık hamur gibi yoğurduk. İnsanların hizmetine en güzel haliyle sunduk. Eşsiz sanatsal karakterimizi, kültürümüzü mermerin ruhuna işledik. İlerledik ve türlü renklerdeki ve desenlerdeki Anadolu mermerini en son teknolojik donanımlarla şahesere dönüştürdük. Şimdi tüm dünya Türk mermerlerinin yükselişini izliyor. Kullanıldığı her alanda ve bulunduğu her odada harika dekoratif ve işlevsel hizmetler sunuyor. Şimdi bu mermer ürünlerimizi sergileyebildiğimiz ve satış pazarlama yapabildiğimiz geniş depo ve alanlarda topluyoruz. Konumları itibarı ile merkezi, tedarik ve ticari açıdan özenle seçilmiş altı ildeki depomuzda alıcılarla buluşmayı bekliyorlar. İstanbul, Ankara, Mersin, Trabzon, Samsun, İzmir illerindeki bu mermer depo alanlarımız ile ulaşım sıkıntılarından uzak, ham blok ve işlenmiş ürünlerin alıcılarla buluşmasını sağlıyoruz. Bu depoların ithalat ve ihracat için kullanılmasından başka, kış ve yaz ayları arasında oluşan arz talep dengesizliğinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle İzmir ve Mersin liman illerimizdeki depolarımızla kesintisiz ihracat sağlanacak, İstanbul ve Ankara gibi merkezi ve yoğun illerde iç ve dış piyasaya satış ve pazarlama yapılacak, Trabzon, Samsun illerinden de Kuzey Anadolu bölgesi ile Gürcistan üzerinden Asya ve Türki Cumhuriyetlere ürün sevkiyatı kolaylıkla yapılabilecektir. Sadece üreten güç olmak yetmeyebiliyor günümüzde, taşın suyunu sıkacak kadar sıradanın ötesinde hizmet kalitesi ile çalışmak gereklidir.

Limra Taşı Depo

Antalya ili Finike ilçesinin çıkarılan Limra taş blokları işlenmek üzere fabrikalara ve oradan da sergilenmek ve istiflenmek üzere depolara getiriliyor. Limra taş yapısı gereği doğal yalıtım ve izolasyon malzemesidir. Bu sebeple daha ziyade kaplama malzemesi olarak kullanılması tercih edilmektedir. Ancak özellikle beyaz limra taşlarının dekoratif yapısı da göz ardı edilmemelidir. Isı yalıtımının en kuvvetli malzemelerinden biri olan limra taşlar doğal taş sektörünün aranılan taşlarındandır artık. Tedarik zincirinin en önemli parçası olan altı adet depomuz bu güzide taşları sergilediğimiz, ülke içi satışı ve ihracat tedarikinde hatasız olarak kullandığımız yerlerdir. Türkiye’nin çeşitli köşelerine dağılmış limra depo bulunan İstanbul, Ankara, Mersin, Trabzon, Samsun, İzmir illeri stratejik konumları ile ayrıca önemlidir.

İstanbul ve Ankara illeri pazarlama ve tanıtım üssü olarak Pazar payımızın artmasına katkıda bulunmaktadır. Mersin ve İzmir illerinde bulunan devasa depolar liman depoları olup ihracat tedariğinde büyük katkı sağlamaktadırlar. Trabzon ve Samsun illeri depoları Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu bölgesi limra taş ihtiyacını karşılamakla birlikte Gürcistan çıkışlı Asya ihracatına destek olmaktadır. Böylece dengeli ve seri üretim ile elde ettiğimiz limra taşları depolayarak gerektiği kadar piyasaya sürülmesini ve üretimin devamlılığını sağlamış oluyoruz.

Granit Depo

Granit son elli yılda giderek artan renk, desen çeşitliliği, işlenirken teknolojik gelişmelerle yapılan yeni uygulamalara verdiği mükemmel karşılıklar ile ve kullanım alanlarının giderek yaygınlaşması sonrasında en kıymetli doğal taşlar sınıfına girmeyi başardı. İthalatını da yaptığımız bu taşın ihracatını da yapıyor ürün çeşitliliğimizi böylece sağlıyoruz. Afyon ilindeki ocaktan özenle kesilerek çıkarılan granit bloklar fabrikalarda işlenerek sergileneceği alanlara doğru yola çıkıyor. Türkiye’nin merkezi sayılabilecek illerde bulunan granit depo alanlarında hem pazarladığımız, hem sergilediğimiz ve hem de tedarik zincirimizin devamlılığını sağladığımız alanlara sahibiz. Bu iller İstanbul, Ankara, Mersin, Trabzon, Samsun, İzmir illeridir. Stratejik ve ulaşım açısından rahat konumlara sahip bu illerden iç piyasaya ve dünyaya granit blok ve granit ürün ihracatımız devam etmektedir.

İstanbul Türkiye’nin Avrupa ve Anadolu’ya uzanan kapısıdır. Bu depomuzdan doğrudan satış yapılmaktadır.

Ankara merkezi konumu ile hem doğrudan satış ve hem de diğer illere ürün sevkiyatında kilit öneme sahiptir.

Mersin ve İzmir liman depolarımızdır ve hızlı ihracat potansiyelimizin ana merkezleridir.

Trabzon ve Samsun illeri Kuzey Anadolu coğrafyasına ve Gürcistan üzerinden Asya’ya sevkiyat ve tedarik için kullandığımız depolarımızdır. Güçlü bir kuruluş olmanın yolu hizmetin ve işletmenin devamlılığını sağlamaktır. Gücümüzü kaliteli ürünleri güçlü tedarik zincirimizle tamamlamaktan alıyoruz.

Andezit Taş Depo

Andezit doğal taşları gri, mor, pembe, eflatun ve siyah renklerde çıkartılabilen volkanik lav akıntılarının ani soğumaları ile ortaya çıkmış oluşumlardır. Andezit fabrikaları  ocaklardan çıkarılan blok andeziti bazen yetiştiremez . Bazen de özellikle kış aylarında üretim devam edilmesine rağmen kış şartları sebebiyle montaj ve inşaat işleri azalır. İşte bu zamanlarda yaza hazırlık amacı ile çıkarılan andezit taş  ürünlerin depoya intikali  önemlidir ve burada malzemeler toplanarak gelecek günlere hazırlık yapılır. Bu önlemler amacına yönelik olarak fabrikamız ocaklarına yakın illerde gerekli büyüklükte depolar inşaa ederek gerekli önlemlerini almıştır. Depolarımızın bulunduğu iller şu şekildedir. İstanbul deposu, Ankara deposu, Mersin liman deposu, Trabzon deposu, Samsun deposu, İzmir liman depoları mevcuttur.

İstanbul depomuz hem Anadolu yakası ve hem Avrupa yakası olmak üzere iki adet depoya sahiptir. Buradaki depo hem yurtiçi hem yurtdışı faaliyetlere destek olacak şekilde planlanmıştır.

Ankara deposu iç piyasaya yönelik satış, pazarlama işleri için kullanılan depodur.

Mersin liman deposu ihracat amaçlı kurulmuş devasa kapasiteye sahip büyüklükte bir depodur.

Trabzon deposu Doğu Karadeniz ve Gürcistan üzerinden ihraç edilen ürünler için kullanılmaktadır.

Samsun depomuz batı Karadeniz bölgesi ve iç Karadeniz için kullanılan depomuzdur.

İzmir liman deposu Avrupa, Amerika çıkışları için kullandığımız geniş kapasiteli depodur.

Bazalt Depo

Bazalt taşı birim kütlesi ağır sağlam yapılı magmatik ve volkanik bir kayaçtır. Kullanım alanlarında göstermiş olduğu dayanıklılık ile özellikle şehircilik ve belediyecilik işleri yürüten kurumlarca çok aranılan ve sık sık uygulama yapılan bir doğal taştır. 50- 60 yıl boyunca hiç kusursuz performans göstererek hem kullanıldığı yerlere kendine has renkleri ile dekoratif bir görünüm kazandırırken, hem de uygun fiyat avantajı sağlayan bu kıymetli ürün Türkiye bazalt kaynaklarınca da destekleniyor. Fakat kullanım alanlarının gün geçtikçe artması ve yazın bu taşa olan talebin yoğunluğu ile sıkışan ürün ve malzeme adedi için kış aylarında kullanılmak üzere altı ilde bazalt depo ihtiyacı hâsıl olmuş ve bu sebeple bu depolar faaliyete geçirilmiştir. Bu iller ihracat ve iç piyasaya sevkiyatta sorun yaşamayacağımız illerden seçilmiştir. İstanbul, Ankara, Mersin, Trabzon, Samsun, İzmir depoları ile mevcut bazalt ihtiyacının tedariki rahatlıkla sağlanmaktadır. Bu illerden İzmir ve Mersin limanlar aracılığı ile ihracata hitap ederken İstanbul, Ankara, Trabzon, Samsun illerindeki depolar iç piyasaya cevap vermektedir.