Mermer Duvar ve Cephe Kaplama

Mermer Cephe Kaplama Nedir?

Mermer ürünleri kullanım alanları içerisinde mermer kaplama en sık kullanılanlarından biridir. Mermer cephe kaplama doğru ölçümleme yapılarak ve fire vermeden hazırlanmalıdır. Elimizde milli servet olan bu yarı değerli taş mermerin, doğru kullanımını sağlayarak ortaya konulmalı, kullanıldığı yerlere estetik, ihtişam ve sağlamlık katmalıdır. Dikkat edilirse kullanıldığı binaların ömrünü uzattığı kadar anıtsal bir yapıya dönüştürmüş ve tarihsel bir etki ortaya koymuştur. Bu izlenimleri ortaya çıkaran neden, sadece mermerin kalitesi değil, uygulamadaki mükemmellik ve ustalıktaki maharette etkili olmuştur. Mermer cephe kaplama inşaat sektöründeki estetik açığını kapatmış, doğallığın gösterişten uzaklığın sebebi olmuştur. Mermer cephe kaplaması uygulamaları üç esasta ele alınır. Bunlar;

1-Ölçümleme,

2-İmalat aşaması,

3-Mermer dış cephe kaplama uygulaması.

1-Mermer Cephe Kaplama Ölçümleme,

Mermer dış cephe kaplama yaparken ölçümleme en önemli kısımdır. Çünkü burada yapılacak hatalar daha sonra geri dönüşü kolay olmayan mermer fire kayıplarına sebep olmaktadır. Bina yükseklikleri ve pencere, kapı, çıkıntı ve girintilerin iyi hesaplanarak zayiatı en aza indirgeyerek ölçümleme yapılmalıdır. Ölçümleme yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da uygulama yapılacak zeminin yapısına göre mermer kalınlığının belirlenmesi, uygulama yapılacak alanın mermeri tutabilecek kapasitede olup olmadığının da belirlenmesidir. Çünkü yapıştırma tekniği ya da yapıştırıcı ne kadar kaliteli olursa olsun zemin uygunsuz ve kuvvetsizse tutmayacaktır. Ayrıca zemin gevşek, eski, yıkık ve evsafını yitirmişse, kullanılan mermerin kalitesi ne kadar iyi olursa olsun uygulama uzun ömürlü de olamayacaktır. Hâlbuki burada istenilen binanın su, rüzgâr, zaman gibi sebeplerden ömrünün kısalmasını engellemektir. Tarihi yapılara değer katan mermer aynı zamanda yapıların tarihi olmasını sağlayan sebeptir de aslında.

2-Mermer Cephe İmalat Aşaması,

Mermer dış cephe için üretilen mermerler fabrikaya gelen mermer bloklar arasından özenle seçilir. Kırık, çatlak, deseni bozuk kalıplar ayrılarak aralarından, kesime uygun olanları seçerek ölçümleme yapılmış olan mermerler kalıplardan kesilir. Mermer dış cephe kaplamaları yaparken ölçümlerin aralıklarını iyi hesap etmek esneme, büzülme ve genleşmelerin olabileceğini de bilmek gerekmektedir. Kesim işlemi yaparken kesim yapılan mermerin, kesim kenarlarının kırık çatlak oluşmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kesim sonrası mermer parçalarının köşelerinin kontrolü gereklidir.

3-Mermer Dış Cephe Kaplaması Uygulaması,

Mermer cephe kaplama detay anlatımı yapmak gerekirse, uygulama alanına getirilen mermer ürünlerinin zarar görmeyecek şekilde taşınmış olması, ürünlerin paketlerinden çıkarılırken dikkatli davranılması esastır. Ayrıca hangi parçaların nerelerde uygulanacağı ile ilgili planların yapılması, mermer desenlerinin devamlılığını sağlayacak şekilde önceden ve çok dikkat ederek ayarlanması gerekmektedir. Mermer cephe kaplama sistemleri içerisinde ustalığın ortaya konduğu hünerlerin meydana çıktığı kısımda burasıdır zaten. Bu bölümde farklı uygulamalar yapılsa da en doğru uygulama montaj yapılacak duvarların önceden tırtıklanarak, uygulama yapılacak kısımların yapıştırılacak mermerin ağırlığını kaldıracak şekle getirilmesi, yapıştırıcının iki bölüm arasında sıkıca tutunması ve doğru kalınlıkta yapıştırıcı kullanılmasını sağlamak amaçlanmalıdır. Yerine göre 2 ila 9 cm kalınlığında kullanılacak yapıştırıcıların, kıvamının doğru yapılması da ayrıca ele alınması gereken bir konudur. Yapıştırıcı ne cıvık ne de katı olmalıdır. Yani ne kendini salarak bırakmalı ne de sıkı tutmasını engelleyecek kadar katı olmamalıdır. Mekanik mermer cephe kaplama üretimi sağlayan firmamız eşsiz ürünler ve uygulamalarla sınırsız hizmet garantisiyle hizmet vermeye devam etmektedir.

Mermer Cephe Kaplama Fiyat Aralıkları Nedir?

Mermer cephe kaplama fiyat katalogları, firmamız aracılığı ile istenirse mail ve diğer iletişim araçları ile istenildiğinde vermektedir. Mermer cephe kaplama fiyatları istenilen ölçü, model, renk, ve uygulama yapılacak yerin tipi ile ilgili olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Mermer Duvar Kaplama Nedir?

Mermer duvar kaplama da mermer kullanım alanları içerisinde en sık yapılan uygulamalardandır. Mermer duvar kaplama doğru ölçümleme yapılmalı fire ve zayiat vermemeye özen göstermelidir. Bu yarı değerli taş sınıfından olan mermerin, doğru kullanımını sağlamalı, bilinçli ve usta ellerde yapılırsa kullanıldığı yerlere estetik, ihtişam ve sağlamlık kattığı bilinmelidir. Doğru uygulama ile kullanıldığı binaların ömrünü uzatmış, anıtsal bir yapıya dönüştürmüş ve tarihsel bir etki ortaya koymuştur. Mermer duvar uygulamaları, dış cephe için olduğu kadar esasen iç cephe uygulamalarında daha sık kullanılmaktadır. Mermer duvar döşeme ile ortaya konulan ürünler iç kısımlarda daha estetik ve gösterişli olmalıdır. Bu izlenimleri ortaya koyan neden, sadece mermerin kalitesi değil, uygulamadaki mükemmellik ve ustalıktaki maharetli ellerdir. Mermer duvar kaplama inşaat sektöründeki estetik açığını kapatmış, doğallığın gösterişten uzak cazibesini ortaya koymuştur. Mermer duvar kaplaması uygulamaları da üç ana esasta ele alınır. Bunlar;

1-Doğru ve kayıpsız ölçümleme,

2-Mermer duvar imalat aşaması,

3-Mermer banyo duvar kaplama uygulama aşaması.

1-Doğru ve Kayıpsız Ölçümleme,

Mermer duvar kaplama yaparken ölçümleme en önemli kısımdır. İç dekorasyonda, mermer banyo duvar kaplama işlemi titizlikle yapılmalı uygulama yapılacak alanın mermer ile uyumlu ve ahenkli bir görünüm katıp katmadığı dikkate alınmalı. Işığın yeterli olup olmamasına göre doğru renk seçimi yapılmalıdır. Burada yapılacak ölçümsel hatalar daha sonra geri dönüşü maliyetli olan mermer fire kayıplarına sebep olmaktadır. Mermer banyo duvar yükseklikleri ve pencere, kapı, çıkıntı ve girintilerin iyi hesaplanarak zayiatı en aza indirgeyerek ölçümleme yapılmalıdır. Ölçümleme yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da uygulama yapılacak zeminin yapısına göre mermer kalınlığının belirlenmesi, uygulama yapılacak alanın mermeri tutabilecek kapasitede olup olmadığının belirlenmesi ve nemlenmiş yüzeylerde gerekli önlemlerin alınması gereklidir. Çünkü yapıştırma tekniği ya da yapıştırıcı ne kadar kaliteli olursa olsun zemin uygunsuz ve kuvvetsizse tutmayacaktır. Ayrıca zemin gevşek, eski, yıkık ve evsafını yitirmişse, kullanılan mermerin kalitesi ne kadar iyi olursa olsun uygulama uzun ömürlü de olamayacaktır. Aslında burada istenilen mermerin kullanılacağı yüzeylerin su, rüzgâr, zaman gibi sebeplerden ömrünün kısalmasını engellemektir. Tarihi yapılara değer katan kıymetlendiren mermer, aynı zamanda kullanıldığı alanların da tarihi sürecinin uzamasını sağlar.

2-Mermer Duvar İmalat Aşaması,

Mermer bahçe duvarı, mermer banyo duvar vb. için üretilen mermerler fabrikaya gelen mermer bloklar arasından özenle seçilir. Duvar mermer modelleri uygulanmadan önce, kırık, çatlak, deseni bozuk kalıplar ayrılarak aralarından, kesime uygun olanları seçerek ölçümleme yapılmış olan mermerler kalıplardan kesilir. Mermer duvar kaplamaları yaparken ölçümlerin aralıklarını iyi hesap etmek esneme, büzülme ve genleşmelerin olabileceğini de bilmek gerekmektedir. Kesim işlemi yaparken kesim yapılan mermerin, kesim kenarlarında kırık, çatlak oluşmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kesim sonrası mermer parçalarının köşeleri kontrolü edilir gerekli düzeltmelere yapılır ve kullanılmaya hazır hale getirilir.

3-Mermer Banyo Duvar Kaplama Uygulama Aşaması,

Mermer banyo duvar kaplama uygulama aşamasına gelince uygulama alanına getirilen mermer duvar kaplama ürünlerinin zarar görmeyecek biçimde karton kılıflı paketlerde taşınmış olması, ürünlerin paketlerinden çıkarılırken dikkatli davranılması gerekir. Ayrıca hangi parçaların nerelerde uygulanacağı ile ilgili planların yapılması, mermer desenlerinin görselliği bozmadan motiflerin birbirini tamamlayarak, devamlılığını sağlayacak şekilde önceden ve çok dikkat ederek ayarlanması gerekmektedir. Mermer duvar kaplama modellerinin uygulaması, ustalığın ortaya konduğu hünerlerin meydana çıktığı sanatın evinizle buluştuğu anlardır.  Burada dikkat edilmesi gereken husus, uygulama, montaj yapılacak duvarların önceden kırılarak hazırlanması, uygulama yapılacak kısımların yapıştırılacak mermerin ağırlığını kaldıracak dengeli şekle getirilmesi, yapıştırıcının iki bölüm arasında sıkıca tutunması ve doğru kalınlıkta yapıştırıcı kullanılmasını sağlamak amaçlanmalıdır. Yerine göre 2 ila 9 cm kalınlığında kullanılacak yapıştırıcıların, kıvamının doğru yapılması elzemdir. Yapıştırıcı ne cıvık ne de katı olmalıdır. Yani ne kendini salarak bırakmalı ne de sıkı tutmasını engelleyecek kadar katı olmamalıdır. Mermer duvar kaplama modelleri üretimi sağlayan firmamız eşsiz ürünler ve uygulamalarla sınırsız hizmet garantisiyle hizmet vermeye devam etmektedir.

Mermer Duvar Kaplama Fiyat Aralıkları Nedir?

Mermer duvar kaplama fiyat kataloglarından dilediğiniz ürünleri seçebilir, isterseniz firmamız aracılığı mail ve diğer iletişim araçları ile istenildiğinde vermektedir. Duvar mermer fiyatları istenilen ölçü, model, renk ve uygulama yapılacak yerin tipine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.