Mermer İşciliği

mermer işcilği
mermer işcilği

Mermer bilinen en eski tarihten beri, yapıların çeşitli yerlerinde ve mimarı dekoratif amacıyla en eski inşaat malzemelerinden birisi olması nedeniyle uzun yıllardır insanlar tarafından kullanılmaktadır. Günümüzde de birçok mermer türü bina iç mekân, dış mekân ve yapılarda değişik amaçlar için kullanılmaktadır.

Bu kullanım yerlerine göre dış mekânlarda; kaldırım döşemesi, merdiven basamağı, bordur taşı,  havuz, duvar kaplama, parke taşı, heykel gibi sanatsal yapılarda ve zemin döşeme malzemesi olarak iç mekânlarda; yine mekân içi döşeme ve kaplama malzemesi olmak üzere, mutfak ve banyo uygulamalarında da kullanılmaktadır. Bu amaçlar için mermere, kullanım kolaylığı, gerekli ihtiyaçlara hitap etmesi, zarafeti ve albenisi olabilmesi için, bilinen en yaygın kullanım şekli olan cilalı yüzeylerin dışında, farklı görünümlerde mermer işçiliği sayesinde yüzey şekillendirme yöntemleri geliştirilmiştir.

Mermer kullanımında kullanıcı taleplerinin her geçen gün artmasına paralel olarak sektörün gelişmesi nedeniyle, daha çok kitleye ulaşabilmek için standarda uymanın yanı sıra ürün portföyünü arttırmak da gerekmektedir. Fakat bütün mermerler genellikle aynı grupta yer almasına rağmen farklı özellikler taşımaktadır.

Mermer İşçiliğinin Gelişimi

mermer işciliği nasıl yapılır
mermer işciliği nasıl yapılır

Değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek ve daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek amacıyla mermerlerin özelliklerine göre uygulanacak mermer işçiliği sayesinde, yeni taş işleme teknikleri geliştirilmiş kullanım amaçları ve kullanım yerleri de dikkate alınarak, uygun yüzey tipine göre uygun mermer yüzeyleri geliştirilmiş ve bu uygulama şekli ile de kullanıcıların beğenisine sunulmuştur.

Mermerler kullanım isteğine ve kullanıldıkları alanların özelliklerine göre birtakım yüzey şekillendirme işlemlerine tabi tutulmaktadır. Özellikle dekoratif amaçlı kullanılan bu yüzey tipi şekillendirme işlemleri kumlama, testere ile kesme, cilalama, honlama, çekiçleme, alevle yakma, doldurma, asitle yıkama, eskitme ve doğal boyutlandırmalardır. Bu yüzey tipi şekillendirme işlemlerinin bazıları el işçiliği yöntemleriyle yapılırken, bazı mermer yüzeyleri de makinelerde şekillendirilmektedir. Mermer işçiliğinin gelişimi ile ve mermer kullanımında görülen artışa paralel olarak, mermer işçiliği ile şekillendirme işlemlerinin de dünya piyasasındaki pazar payı giderek artmaktadır.

Yakın bir geçmişe kadar sadece kesilmiş, belirli boyutlarda ölçülendirilmiş ve parlatılmış mermerler kullanılırken, günümüzde doğal görünümünü koruyan ve değişik yüzey şekillendirme işleminden geçirilmiş mermerler tercih edilmektedir. Tarihi dokuyu hatırlatan yapılarda, çeşitli mermerler kaba yontulmuş veya çekiçlenmiş şekilleri ile başarıyla kullanılırken, bina dış cephe, yapı kaplama ve kent içi düzenlemelerinde özellikle cilasız, silinmiş, biçimleri tercih edilmektedir. Bu kapsamda mermer işçiliğinin gelişmesi ve makinelerin çeşitliliği sayesinde son zamanlarda ise antik şehirlerin süsleme sanatı olan mozaikler, mermerlerin küçük parçalar halinde şekilli ve şekilsiz olarak kullanılması suretiyle yeniden canlandırılmıştır.

Mermer Döşeme İşçiliği Fiyatları Nedir?

mermer işciliği
mermer işciliği

Mermer sektöründe antik çağlardan beri kesilmiş ve parlatılmış yüzlerce çeşit ve renk yelpazesine sahip olan taşlar kullanılmaktadır. Daha çok kitleye hitap edebilmek ve sektörde önemli bir yer edinebilmek maksadıyla, sadece parlatma işlemi dışında mermere değişik yüzey şekillendirme tekniklerinin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu amaçla çeşitli teknolojiler ve yöntemler kullanılarak mermer yüzeyinde şekillendirme amacıyla değişik işlemler uygulanmaktadır. Mermerin doğası gereği bir kısmı doldurma yapılması gibi zorunlu olan işlemlerdir. Yapılan işlem ve tekniklere göre mermer işçiliği fiyatları artacak veya azalacaktır.

Değişik teknoloji ve yöntemlerin kullanılarak şekillendirme işlemlerinin yapılmasının en önemli sebebi, kullanıcıların özel istekleri ve doğal bir görünüm istenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bahsedilen yüzey şekillendirme işlemleri büyük boyutlardaki makineler yardımıyla yapılabileceği gibi daha küçük el makineleri ile de gerçekleştirilebilir. Mermer işçiliği ve ustalığı sayesinde öncelikle, hangi taşa hangi özelliklerinden dolayı hangi yüzey şekillendirme işlemlerinin uygulanacağı bilinmelidir. Yüzey şekillendirmede, mermer işçisinin maharetine göre istenilen işlemler ufak el makineleri ile de büyük boyutlardaki makinelerinkine yakın sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu yöntemlerin tercih edilmesinde göz önünde tutulan en önemli unsurlar ekonomiklik, mermer işçiliği fiyatları ve görünüşüdür. Uygulamanın büyük ölçekli makine veya küçük el sistemleri ile yapılması mermer işçiliği fiyatlarını direkt etkilemektedir.

Mermer İşçiliğinin Etkileri ve Mimari Açıdan Sonuçları

mermer işci
mermer işci

Mermerde ve doğal taşta kaliteli işçiliğe verilen önem sebebiyle, çok farklı kullanım yerleri için cilalanmış, eski ve antik görünüm verilmiş, kesilmiş, kaba yüzey görünümlü veya cilasız taşlar tercih edilmektedir.Doğal taş ve mermerlerin yeniden fark edilmesine ve oldukça büyük bir kitleye hitap etmesine, mermer işçiliği sayesinde yapılan yüzey şekillendirme işlemlerinin büyük rolü olmuştur. Sonuç olarak işlenmiş taşlar olarak adlandırabileceğimiz mermer modern yapı malzemeleri ile birleşik olarak kullanılmakta ve çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Mermer ve doğal taş kullanımı gün geçtikçe büyümekte ve giderek artan bir ilgiyle karşılaşmaktadır.

Mermer Döşeme Nasıl Yapılır?

mermer işcilik
mermer işcilik

Mermer döşemeler nasıl yapılır? Konusu çok geniş kapsamlı olduğundan, burada yapının fiziksel açıdan döşemesi için gerekli bölüm anlatılacaktır. Mermer döşeme; insanların dokunduğu, üzerinde yürüdüğü ve sürekli temas halinde bulunduğu çok çeşitli şekillerde, kullandığı bir yüzey şeklini oluşturur. Kabaca beton, dolgu veya astar üzerine eklenen her tabaka döşeme sayılır.

Mermer döşemelerin sıhhi, fiziksel görevleri olabilir. Bu nedenle mermer döşeme genellikle en son tabakadır. Mermer nasıl döşenir? Burada belirleyici etmen en üstte görünen kullanım tabakası ve bir alt tabakanın birbiri ile kaynaşması ile yerine getirilebilir. Birbiri ile kaynaşma için en uygun döşeme yapısını tasarlamak yapının döşemesini yapacak projecinin görevidir.

Mermer döşemede, özellikle göze hitap etmesi maksadıyla kullanılacak mermerin renk tonu farklı olmamalı ve damarlı mermerler kullanılmamalıdır. Yatayda yüzeye döşeme öncesi atılacak derz düz, düşeyde ise tersi yönünde olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeye döşenen mermer girinti çıkıntı yapmamalıdır. Mermer yüzeyler de kalan girinti ve çıkıntılar silim yapılarak dişler yok edilmelidir.

Kırık mermerler kullanımda zorluğu ve görüntü kirliliği nedeniyle kullanılmamalıdır. Döşeme esnasında oluşacak kırık mermerler çıkarılarak yerine sağlam mermerler koyulmalıdır. Mermerler çok küçük parçalar halinde uygulanmamalıdır. Gerekli durumda küçük parçalar halinde döşenen mermer iki parça hainde kesilerek birbiri ile aynı ideal büyüklükteki parçalar döşenmelidir. Döşeme sırasında gözden kaçan renk tonları, göze güzel gözükmeyecek ve uygulama alanını bozacak ise döşemesi yapılan alan kuruduktan sonra değiştirilmelidir. En önemli olan ise mermer döşemesi yeni iken üzerinde gezilmemeli ve döşemenin bozulmaması sağlanmalıdır.

Mermer Döşeme Teknikleri Nelerdir?

mermer işci fabrika
mermer işci fabrika

Mermer döşeme teknikleri uygulanan yüzey işlemlerine göre ve kullanım şekline göre olmak üzere ikiye ayrılır. Uygulanacak mermer döşeme tekniklerine göre, mermer döşeme işçiliği fiyatları da doğru orantılı olarak artmakta veya azalmaktadır.

Parlatıldıktan sonra kullanılan mermer döşeme; Mermer ocaklarından çıkarıldıktan sonra son kullanım yerine gidinceye kadar birtakım işlemlerden geçerek son uygulama yapılacak mekanlarda döşenirler. Mermer bu aşamada işleme tesislerindeki makinelerde kullanım yerine ve özelliğine göre istenilen kalınlıklarda kesildikten sonra ölçülendirilir. Daha sonra çeşitli makineler, maddeler ve kimyasallar kullanılarak yüzeylerinde bulunan pütür ve pürüzler giderilerek tamamen düz ve pürüzsüz bir duruma getirilir sonrasında cilalanarak bu yüzeyler parlatılır. Mermerlerin yüzey cilalama kapasiteleri tane ölçüsü ve organik yapısı ile yakından ilgilidir. Kesilen, ölçülendirilen, pürüzleri giderilerek cilalama işlemlerine tabi tutulan her çeşit doğal taş (mermer, traverten, granit) ekonomik anlamda da mermer tarifi içerisine girmektedir. Son kullanıma hazır hale getirilen bu mermerler ve doğal taşlar uygulanacak yüzeye mermer döşeme teknikleri ile döşenir.

Mermer Usta İşçiliği ve Mermere Katkıları

Parlatılmadan kullanılan mermer döşeme; Mermerlerin bir kısmı da ocaklardan çıkarıldığı gibi kullanılmaktadır. Bu yöntem döşeme tekniği doğal bir görünüm istenmesi ve özel istekler sonucunda ortaya çıkmıştır. Çıkarılan mermerler ve doğal taşlar kullanım yerinde, uygulanacak bölge özelliklerine göre cilalanmadan olduğu gibi sadece ölçülendirilerek mermer döşeme tekniği ile döşenirler. Bu tür döşeme son yıllarda giderek daha da artmakta ve tercih edilerek yaygınlaşmaktadır. Bu çeşit doğal taşlar mermer, andezit, granit ve bazalt gibi daha çok dış cephe, bina kaplama, bina giriş yolu ve bahçelerde duvar kaplamalarında kullanılan kayaçlardan meydana gelmektedir. Ayrıca yapı iç mekânlarında barbekü, şömine yapımında kullanılan mermer haricindeki tüfit, tüf, sişt gibi kayaçlar da bu sınıfa girmektedir. Uygulanacağı yüzeye uygun cilalanmadan sadece ölçülendirilerek kesilen ve son kullanıma hazır hale getirilen bu mermerler ve doğal taşlar mermer döşeme teknikleri ile döşenir.

Artık modern mimari mermer döşemelerinde mermerler ile tüm doğal taş çeşitleri doğala yakın ve doğal görünüşlü ve cilalama yapılmamış olarak kullanılması gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Sonuç olarak kendisinden beklenen işlevleri en iyi şekilde yerine getiren ve uzun süre varlığını koruyan döşeme yapısı ekonomik demektir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.