Mermer İşciliği

mermer işcilği
mermer işcilği

Mermer bilinen en eski tarihten beri, yapıların çeşitli yerlerinde ve mimarı dekoratif amacıyla en eski inşaat malzemelerinden birisi olması nedeniyle uzun yıllardır insanlar tarafından kullanılmaktadır. Günümüzde de birçok mermer türü bina iç mekân, dış mekân ve yapılarda değişik amaçlar için kullanılmaktadır.

Bu kullanım yerlerine göre dış mekânlarda; kaldırım döşemesi, merdiven basamağı, bordur taşı,  havuz, duvar kaplama, parke taşı, heykel gibi sanatsal yapılarda ve zemin döşeme malzemesi olarak iç mekânlarda; yine mekân içi döşeme ve kaplama malzemesi olmak üzere, mutfak ve banyo uygulamalarında da kullanılmaktadır. Bu amaçlar için mermere, kullanım kolaylığı, gerekli ihtiyaçlara hitap etmesi, zarafeti ve albenisi olabilmesi için, bilinen en yaygın kullanım şekli olan cilalı yüzeylerin dışında, farklı görünümlerde mermer işçiliği sayesinde yüzey şekillendirme yöntemleri geliştirilmiştir.

Mermer kullanımında kullanıcı taleplerinin her geçen gün artmasına paralel olarak sektörün gelişmesi nedeniyle, daha çok kitleye ulaşabilmek için standarda uymanın yanı sıra ürün portföyünü arttırmak da gerekmektedir. Fakat bütün mermerler genellikle aynı grupta yer almasına rağmen farklı özellikler taşımaktadır.

Mermer İşçiliğinin Gelişimi

mermer işciliği nasıl yapılır
mermer işciliği nasıl yapılır

Değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek ve daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek amacıyla mermerlerin özelliklerine göre uygulanacak mermer işçiliği sayesinde, yeni taş işleme teknikleri geliştirilmiş kullanım amaçları ve kullanım yerleri de dikkate alınarak, uygun yüzey tipine göre uygun mermer yüzeyleri geliştirilmiş ve bu uygulama şekli ile de kullanıcıların beğenisine sunulmuştur.

Mermerler kullanım isteğine ve kullanıldıkları alanların özelliklerine göre birtakım yüzey şekillendirme işlemlerine tabi tutulmaktadır. Özellikle dekoratif amaçlı kullanılan bu yüzey tipi şekillendirme işlemleri kumlama, testere ile kesme, cilalama, honlama, çekiçleme, alevle yakma, doldurma, asitle yıkama, eskitme ve doğal boyutlandırmalardır. Bu yüzey tipi şekillendirme işlemlerinin bazıları el işçiliği yöntemleriyle yapılırken, bazı mermer yüzeyleri de makinelerde şekillendirilmektedir. Mermer işçiliğinin gelişimi ile ve mermer kullanımında görülen artışa paralel olarak, mermer işçiliği ile şekillendirme işlemlerinin de dünya piyasasındaki pazar payı giderek artmaktadır.

Yakın bir geçmişe kadar sadece kesilmiş, belirli boyutlarda ölçülendirilmiş ve parlatılmış mermerler kullanılırken, günümüzde doğal görünümünü koruyan ve değişik yüzey şekillendirme işleminden geçirilmiş mermerler tercih edilmektedir. Tarihi dokuyu hatırlatan yapılarda, çeşitli mermerler kaba yontulmuş veya çekiçlenmiş şekilleri ile başarıyla kullanılırken, bina dış cephe, yapı kaplama ve kent içi düzenlemelerinde özellikle cilasız, silinmiş, biçimleri tercih edilmektedir. Bu kapsamda mermer işçiliğinin gelişmesi ve makinelerin çeşitliliği sayesinde son zamanlarda ise antik şehirlerin süsleme sanatı olan mozaikler, mermerlerin küçük parçalar halinde şekilli ve şekilsiz olarak kullanılması suretiyle yeniden canlandırılmıştır.

Mermer Döşeme İşçiliği Fiyatları Nedir?

mermer işciliği
mermer işciliği

Mermer sektöründe antik çağlardan beri kesilmiş ve parlatılmış yüzlerce çeşit ve renk yelpazesine sahip olan taşlar kullanılmaktadır. Daha çok kitleye hitap edebilmek ve sektörde önemli bir yer edinebilmek maksadıyla, sadece parlatma işlemi dışında mermere değişik yüzey şekillendirme tekniklerinin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu amaçla çeşitli teknolojiler ve yöntemler kullanılarak mermer yüzeyinde şekillendirme amacıyla değişik işlemler uygulanmaktadır. Mermerin doğası gereği bir kısmı doldurma yapılması gibi zorunlu olan işlemlerdir. Yapılan işlem ve tekniklere göre mermer işçiliği fiyatları artacak veya azalacaktır.

Değişik teknoloji ve yöntemlerin kullanılarak şekillendirme işlemlerinin yapılmasının en önemli sebebi, kullanıcıların özel istekleri ve doğal bir görünüm istenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bahsedilen yüzey şekillendirme işlemleri büyük boyutlardaki makineler yardımıyla yapılabileceği gibi daha küçük el makineleri ile de gerçekleştirilebilir. Mermer işçiliği ve ustalığı sayesinde öncelikle, hangi taşa hangi özelliklerinden dolayı hangi yüzey şekillendirme işlemlerinin uygulanacağı bilinmelidir. Yüzey şekillendirmede, mermer işçisinin maharetine göre istenilen işlemler ufak el makineleri ile de büyük boyutlardaki makinelerinkine yakın sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu yöntemlerin tercih edilmesinde göz önünde tutulan en önemli unsurlar ekonomiklik, mermer işçiliği fiyatları ve görünüşüdür. Uygulamanın büyük ölçekli makine veya küçük el sistemleri ile yapılması mermer işçiliği fiyatlarını direkt etkilemektedir.

Mermer İşçiliğinin Etkileri ve Mimari Açıdan Sonuçları

mermer işci
mermer işci

Mermerde ve doğal taşta kaliteli işçiliğe verilen önem sebebiyle, çok farklı kullanım yerleri için cilalanmış, eski ve antik görünüm verilmiş, kesilmiş, kaba yüzey görünümlü veya cilasız taşlar tercih edilmektedir.Doğal taş ve mermerlerin yeniden fark edilmesine ve oldukça büyük bir kitleye hitap etmesine, mermer işçiliği sayesinde yapılan yüzey şekillendirme işlemlerinin büyük rolü olmuştur. Sonuç olarak işlenmiş taşlar olarak adlandırabileceğimiz mermer modern yapı malzemeleri ile birleşik olarak kullanılmakta ve çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Mermer ve doğal taş kullanımı gün geçtikçe büyümekte ve giderek artan bir ilgiyle karşılaşmaktadır.

Mermer Döşeme Nasıl Yapılır?

mermer işcilik
mermer işcilik

Mermer döşemeler nasıl yapılır? Konusu çok geniş kapsamlı olduğundan, burada yapının fiziksel açıdan döşemesi için gerekli bölüm anlatılacaktır. Mermer döşeme; insanların dokunduğu, üzerinde yürüdüğü ve sürekli temas halinde bulunduğu çok çeşitli şekillerde, kullandığı bir yüzey şeklini oluşturur. Kabaca beton, dolgu veya astar üzerine eklenen her tabaka döşeme sayılır.

Mermer döşemelerin sıhhi, fiziksel görevleri olabilir. Bu nedenle mermer döşeme genellikle en son tabakadır. Mermer nasıl döşenir? Burada belirleyici etmen en üstte görünen kullanım tabakası ve bir alt tabakanın birbiri ile kaynaşması ile yerine getirilebilir. Birbiri ile kaynaşma için en uygun döşeme yapısını tasarlamak yapının döşemesini yapacak projecinin görevidir.

Mermer döşemede, özellikle göze hitap etmesi maksadıyla kullanılacak mermerin renk tonu farklı olmamalı ve damarlı mermerler kullanılmamalıdır. Yatayda yüzeye döşeme öncesi atılacak derz düz, düşeyde ise tersi yönünde olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeye döşenen mermer girinti çıkıntı yapmamalıdır. Mermer yüzeyler de kalan girinti ve çıkıntılar silim yapılarak dişler yok edilmelidir.

Kırık mermerler kullanımda zorluğu ve görüntü kirliliği nedeniyle kullanılmamalıdır. Döşeme esnasında oluşacak kırık mermerler çıkarılarak yerine sağlam mermerler koyulmalıdır. Mermerler çok küçük parçalar halinde uygulanmamalıdır. Gerekli durumda küçük parçalar halinde döşenen mermer iki parça hainde kesilerek birbiri ile aynı ideal büyüklükteki parçalar döşenmelidir. Döşeme sırasında gözden kaçan renk tonları, göze güzel gözükmeyecek ve uygulama alanını bozacak ise döşemesi yapılan alan kuruduktan sonra değiştirilmelidir. En önemli olan ise mermer döşemesi yeni iken üzerinde gezilmemeli ve döşemenin bozulmaması sağlanmalıdır.

Mermer Döşeme Teknikleri Nelerdir?

mermer işci fabrika
mermer işci fabrika

Mermer döşeme teknikleri uygulanan yüzey işlemlerine göre ve kullanım şekline göre olmak üzere ikiye ayrılır. Uygulanacak mermer döşeme tekniklerine göre, mermer döşeme işçiliği fiyatları da doğru orantılı olarak artmakta veya azalmaktadır.

Parlatıldıktan sonra kullanılan mermer döşeme; Mermer ocaklarından çıkarıldıktan sonra son kullanım yerine gidinceye kadar birtakım işlemlerden geçerek son uygulama yapılacak mekanlarda döşenirler. Mermer bu aşamada işleme tesislerindeki makinelerde kullanım yerine ve özelliğine göre istenilen kalınlıklarda kesildikten sonra ölçülendirilir. Daha sonra çeşitli makineler, maddeler ve kimyasallar kullanılarak yüzeylerinde bulunan pütür ve pürüzler giderilerek tamamen düz ve pürüzsüz bir duruma getirilir sonrasında cilalanarak bu yüzeyler parlatılır. Mermerlerin yüzey cilalama kapasiteleri tane ölçüsü ve organik yapısı ile yakından ilgilidir. Kesilen, ölçülendirilen, pürüzleri giderilerek cilalama işlemlerine tabi tutulan her çeşit doğal taş (mermer, traverten, granit) ekonomik anlamda da mermer tarifi içerisine girmektedir. Son kullanıma hazır hale getirilen bu mermerler ve doğal taşlar uygulanacak yüzeye mermer döşeme teknikleri ile döşenir.

Mermer Usta İşçiliği ve Mermere Katkıları

Parlatılmadan kullanılan mermer döşeme; Mermerlerin bir kısmı da ocaklardan çıkarıldığı gibi kullanılmaktadır. Bu yöntem döşeme tekniği doğal bir görünüm istenmesi ve özel istekler sonucunda ortaya çıkmıştır. Çıkarılan mermerler ve doğal taşlar kullanım yerinde, uygulanacak bölge özelliklerine göre cilalanmadan olduğu gibi sadece ölçülendirilerek mermer döşeme tekniği ile döşenirler. Bu tür döşeme son yıllarda giderek daha da artmakta ve tercih edilerek yaygınlaşmaktadır. Bu çeşit doğal taşlar mermer, andezit, granit ve bazalt gibi daha çok dış cephe, bina kaplama, bina giriş yolu ve bahçelerde duvar kaplamalarında kullanılan kayaçlardan meydana gelmektedir. Ayrıca yapı iç mekânlarında barbekü, şömine yapımında kullanılan mermer haricindeki tüfit, tüf, sişt gibi kayaçlar da bu sınıfa girmektedir. Uygulanacağı yüzeye uygun cilalanmadan sadece ölçülendirilerek kesilen ve son kullanıma hazır hale getirilen bu mermerler ve doğal taşlar mermer döşeme teknikleri ile döşenir.

Artık modern mimari mermer döşemelerinde mermerler ile tüm doğal taş çeşitleri doğala yakın ve doğal görünüşlü ve cilalama yapılmamış olarak kullanılması gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Sonuç olarak kendisinden beklenen işlevleri en iyi şekilde yerine getiren ve uzun süre varlığını koruyan döşeme yapısı ekonomik demektir.

Mermer Çatlağı Nasıl Giderilir?

Mermer çatlakları aslında mermer dolgu malzemeleri ile giderilebilir. Mermer rengi nasıl elde edilir sorusu ve mermer çatlağına ne iyi gelir sorusuna da cevap olacak olan bu işlem için, aynı mermer deliği kapatma işleminde olduğu gibi polimer reçine esaslı mermer yapıştırıcı mermere uygun renklendiriciler kullanılarak uygun renge getirildikten sonra çatlak sıvanır. Bu işlemden sonra mermeri çizmeyecek şekilde zımparalanır ve daha sonra da mermer parlatma ve cilalama işlemi yapılarak çatlak görünmez hale getirilir. Mermer uzatma ve mermer ekleme işlemleri de aynı yöntem uygulanarak yapılmaktadır. Mermer nasıl tamir edilir ise hatasız görüntü elde edilir sorusu içinde bu işlemi yapınız. Kusursuz ve pürüzsüz yüzeyler elde edeceksiniz.

Mermer Nasıl Sökülür?

Mermer sökülmesi işlemindeki püf nokta, mermerin çatlatılmadan sökülmesidir. Mermerin çatlatılmadan, kırılmadan sökülmesindeki püf nokta ise mermerin ne ile yapıştırıldığıdır. Akemi tarzı reçine esaslı polimer yapıştırıcılar kullanılmışsa sizi zorlu bir mermer sökme işlemi bekliyor demektir. %80 i kırılmayla sonuçlanan bu tür işlemlerde püf nokta, işe süpürgeliklerden başlamaktan geçiyor. Ardından yapılacak iş kalan parça aralarının falçata ve spatula yardımı ile yapıştırılmış olduğu yerden mermerin ayrılması işlemidir.

Mermer Nasıl Takılır?

Mermer takma işlemi, bu işi gerçekten bilen insanların yapabileceği usta işi işlerdendir. Özellikle mermer yapıştırıcı ve mermer vidalama gibi işler için bir bilene danışmanızda fayda var. Mermer, granit, oniks, traverten ile alakalı tüm soru ve cevapları için buradayız, sevdiğiniz mekânlara ve işyerlerinize değer katan firmayız. Mermer vidalama için dip not; dübel deliği açılmadan mermer vidalanmaz. Uygun uçlu matkapla delinmeden mermere dübel atılmaz. Mermer asla dübelden daha büyük vida ile vidalanmaz.

Mermer Nasıl Taşınır?

Mermer fabrikalardan gerekli korunma tedbirleri alınmış ve paketlenmiş olarak son kullanım yerlerine taşınır. Ancak evlerde taşınması gereken mermerlerin büyüklüğüne göre yere dik olarak taşınması en sağlıklısıdır. Ayrıca mermer köşe ve kenarlarını çarpmaktan da mutlaka korumalısınız.

Mermere Nasıl Şekil Verilir ve Nasıl Şekillendirilir?

Mermer şekillendirmek sanattır, mermeri iş edinenler içinse zanaattır. Madırga (heykeltraş çekici),taş yontma tarağı, elmas kalem uçlar, murç, zımparalar, keskiler, yan keskiler, mucarta çeşitleri ve çöp kalem gibi mermer işine has malzemeler ile mermer şekillendirilir. Bu sebeple üniversitelerde heykeltıraşlık, Kocatepe üniversitesinde doğalyapı taşları teknolojileri vb. bölümlerde sanatsal çalışmalar yapılıyor. Okullarda meslek liselerinde ve meslek yüksekokullarında da, doğal yapı taşları teknolojileri bölümlerinde okuyan öğrenciler, mezun olduklarında istihdam problemi yaşamıyor.

Mermer Nasıl Yontulur?

Mermer yontma işi hem profesyonel hem sanatsal bir iştir ve kendine has el aletleri ile yapılır. Madırga denen heykeltraş çekici,taş yontma tarağı, elmas kalem uçlar, murç, keskiler, mucarta çeşitleri ve çöp kalem bu ekipmanlardan bazılarıdır. Mermer oyma işleri profesyonel eğitim gerektiren işlerdir. Ciddi bir eğitim, yetenek ve bilgi birikimi ile yapılabilir.

Mermer Nasıl Törpülenir?

Mermer törpülemek için gerekli el aletleri şunlardır. Taş yontma tarağı, zımparalar, elmas kalem uçlar, murç, keskiler, mucarta çeşitleri mermeri istenilen şekilde törpülemeye yeterli olacaktır.

Mermer Harcı Nasıl Yapılır? Mermer Şerbeti Nasıl Yapılır?

Öncelikle mermer şerbeti nasıl yapılır sorusunun cevabı ile başlayalım. Bir kova ya da leğen içerisinde 25 Kg lik mermer yapıştırıcısına 5-6 litre su dökülerek iyice karıştırılan polimer tabanlı çimento esaslı karışım, 3-4 dakika bekledikten sonra tekrar karıştırılarak suyun çimentoya iyice yedirilerek kıvamı ayarlanır. Tekrar dinlendirilen harç, yapıştırıcı olarak kullanılmaya hazır hale gelir. Burada esas olan karışımda en ufak bir topaklanmanın olmamasıdır. Bu sebeple nemlenmemiş yapıştırıcı almaya özen gösterin. Zeminin düzgün olmadığı durumlarda çerçeve metodu, düz olan zeminlerde ise tarak metodu ile mermer yapıştırma uygulaması yapılmalıdır.

Mermer Nasıl Monte Edilir?

Mermer montajı ve mermer nasıl konulur sorusunu cevabı, montaj yapılacak yere göre değişir. Mermer montaj nasıl yapılır? Planlanmış yerlerin süpürgelikleri dâhil olmak üzere, ölçülendirilmiş mermer, akemi, polimer tabanlı reçineler vb. malzemeler önceden hazırlanıp sırası ile uygulanarak yapılır. Zemin veya denizlik türü işler için polimer tabanlı çimento esaslı yapıştırılarak monte edilir. Mermer süpürgelik nasıl yapıştırılır? Dar alanlarda akemi ve reçineler kullanılırken geniş alanlarda daha ziyade çimento esaslı yapıştırıcılar kullanılarak yapıştırılır.

Mermer Kesimi Nasıl Yapılır? Mermer Nasıl Kesilir?

Mermer ne ile kesilir? Mermer kesimi başkeski de denilen devirli testereler, mermer 45C kesim yapabilen açılı testereler, jet taşlı spiral kesme makinaları, fabrikalarda ise dairesel elmas kesme makinaları, soketli ve dairesel mermer kesme makinaları, silisyum karışımlı basınçlı su ile kesme yöntemleri ile mermer kesimi yapılır.

Mermer Nasıl Kaplanır?

Mermer cilalanarak ve verniklenerek kaplanır. Bu işlemlerin montaj yapılmadan fabrikada halledilerek montaj yapılacak yere getirilmesi gereklidir. Mermer parlatma, mermer cilalama ve mermer vernikleme işlemi olarak yapılan bu sıralı işlemler, mermerin görsel açıdan harika görünmesine ve işlemin amacına ulaşmasına katkıda bulunur.

Mermer İşi Nasıl Yapılır?

Mermer işi birbiri ile alakalı bilinmesi gereken konulara vakıf olmadan ve bilgi, tecrübe olarak mermer ustası seviyesine ulaşmadan yapamayacağınız bir iştir. Zor ve teknik bir işi olan mermer zanaatı yapıştırıcıdan tutun, mermer parlatmaya, cilalamaya, yapıştırmaya, ölçülendirmeye, kesmeye, mermeri sınıflandırmaya kadar bilmeniz gereken, birbirine bağlı bir dizi konu ve bilgi birikimi ister. Yeri geldiğinde hangi mermer vidası hangi durumlar için kullanılır, mermer zemin boyama nasıl yapılır gibi detay isteyen sorulara da cevap verebilmeniz ve hatasız işler çıkarabilmeniz gereklidir.

Mermer Deliği Nasıl Kapatılır?

Mermer deliği, mermerin rengine uygun renklendirici boya dolgu malzemesi ile akemi karıştırıldıktan sonra, mermerin rengine uygun hale getirilmelidir. Daha sonra ise spatula yardımı sıvanarak delik kapatılır. Dikkat etmeniz gereken iki önemli konu; birincisi, akemi sertleştiriciye karıştırılmadan renkleri ayarlayın çünkü sertleştiriciden sonra 4-5 dakikanız olacak. İkinci konu ise kuruduktan sonra kapattığınız deliği belli olmayacak şekilde sıfır zımpara ile zımparalayın Zımparalama esnasında mutlaka su kullanın ve aşırı taşarak mermerinizi çizmemeye özen gösterin. Mermer araları nasıl doldurulur sorusu içinde bu uygulama iyi bir cevap olacaktır.

Mermer Delik Nasıl Açılır?

Mermerde delik açmak istiyorsanız öncelikle matkap, mermer panch ya da buna uygun duvar delici elmas uca ihtiyacınız olacak. Mermer nasıl delinir, mermer ne ile delinir ve mermer nasıl oyulur sorusuna da cevap olacak bu işlem için ayrıca devirli matkabınızın devrini yüksek hıza getirerek ve delik açmak istediğiniz yeri sürekli aralıklarla ıslatarak bu işlemi yapmalısınız. Dikkat etmeniz gereken konu mermerin çok köşesinden delmemeniz gereklidir. Mermer matkapla nasıl delinir sorusunun en dikkat edilmesi gereken cevabı delme işlemi sırasında, bastırarak delmek yerine matkabın hızını kullanarak delmeniz ve doğru delme işlemi için de matkabı delme işlemi tamamlanana kadar 90 derece dik tutmanız olacaktır.

Mermer Atıkları Nasıl Değerlendirilir?

Günümüzde mermer tozu diye bilinen seralar başta olmak üzere, zirai toprak ürünleri, mineral katkısı olarak hayvan yemleri ve besinlerinde, içeriğinin yoğunluğu sebebiyle sıva katkı malzemelerinde, kireç ve çimento üretiminde, kağıt üretiminde, cam üretiminde ve daha bir çok üründe katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Mermer Parçaları Nasıl Değerlendirilirler?

Mermer parçaları yol inşaatında, beton santrallerinde, seramik ve mozaik yapımında kullanılıyor. Ve toz haline getirilerek te metalürji, cam, kimya sanayileri, kâğıt, tarım, boya, şeker gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Mermer Rengi Nasıl Değiştirilir?

Mermer rengi değiştirmek istiyorsanız gerekli malzemeler; mermer boyası, mermer cilası ve mermer verniği olacaktır. Mermer renklendirme veya mermer boyama işlemi için önce mermeri iyice temizlemeniz gereklidir. Temiz olduğuna emin olduktan ve iyice kuruladıktan sonra geniş bir kaba döktüğünüz boyayı parmak rulo ile iyice yedirerek ve iki kat olacak şekilde boyayın. Tam iki gün bekleyin ve iki kat olacak şekilde yine boyayın. Daha sonra da cila ve iki gün sonra da verniği sürün harika sonuç alacaksınız. Ancak zeminlerde kullandığınız mermerler için boya önermiyoruz. Zemin ve sık kullanılan mutfak dışındaki mermerler için mermer silim ve parlatma uygulamalarımızı öneriyoruz.

Mermer Boyanır mı? Mermer Ne İle Boyanır?

Mermer boya uygulamaları mermer boyalar ve verniklerle yapılabilen işlemlerdir. Mermer temizlendikten sonra sıfır zımpara ile zımparalanır. Islak nemli bezle silinip tozlarından arındırıldıktan sonra parmak rulo ile mermer boyama tekniği uygulanarak yapılır. Yani iki kat atılan boyadan sonra iki gün bekleyerek daha sonra tekrar iki kat boya atmalı ve iki gün sonra vernikleyerek işlemi bitirmelisiniz. Mermer boyası nerde satılır soruları için sitemizden yardım alabilirsiniz.

Mermer Görünümü Nasıl Verilir ve Nasıl Yapılır?

Fayans, ahşap, demir malzemeler üzerine mermer uygulama ve mermer efekti nasıl yapılır soruları için pratik anlatım ile konu hakkında gerekli bilgiler vermeye çalışalım. Öncelikle mermer boyası, sıfır zımpara, yeşil başlı ördek rulo (parmak rulo çeşidi, geniş bir kap lazım olacak malzemelerimizdir. Kaba döktüğümüz mermer boyasını fayansımızın üzerine sürerek iki kat boyayalım. Mermer ucu ve kenarlarının eksiksiz olarak boyandığından emin olmalıyız. İki gün bekledikten sonra sprey mermer efekti ile üzerine sürekli aynı yerler olmamak kaydı ile dağınık olarak püskürtelim. Bir saat sonra iyice temizlediğimiz aynı rulo ile mermer efekti dahil olmak üzere üzerinden geçelim. Mermer görünümlü fayanslara sahip olacaksınız. Bu uygulamalardaki en önemli sorun, vernik ve boyanın aşırı sıcak ve sert darbelere karşı dayanıksız olmasıdır. Mermer görünümlü olur, ancak mermer kadar sağlam olmayacaktır.

Mermer Honlama Nasıl Yapılır?

Mermer fabrikası içerisinde bulunan onlarca sistemden bir tanesi olan honlama makinası ile yapılan işlemdir. Bu makine ham mermere ilk matlaştırma işini yapan ve mermere hayat veren ilk makinadır. Abrasiv denilen aşındırıcı taşlardan oluşur ve farklı ebatlardaki abrasiv taşlarla istenilen kıvama gelene kadar honlanan mermer kaydırmaz özelliktedir. Bu haliyle mat ve donuk görünümdedir. Bu şekilde de farklı taleplere karşılık verebilen honlanmış mermerler gerekirse bundan sonra cilalanarak şekillendirilir.  İki çeşit honlama işlemi vardır birincisi tambur denilen kazanlar atılıp döndürülerek keçeler yardımı ile yapılırlar ikincisi ise dairesel zımpara makinalarına takılan abrasiv denilen zımparalarla yapılırlar.

Mermer Nasıl İnceltilir?

Mermer kesimi fabrikalarda devasa mermer kesim makinaları ile verilen ölçülere uygun olarak inceltilir. Silindirik dairesel kesim yapan bu makinalar su yardımı ile soğutularak kesilir. Gerekirse sujeti vasıtası ile kesilip şekillendirme yapılarak ta yüksek performanslı ürünlerde elde edilirler. Ayrıca bu su mermerin genleşme direncini hafifleterek basınca karşı dayanıklılığını arttırıp kırılmamasını sağlarlar.

Mermer Nasıl İşlenir?

Mermer fabrikalarda bıçkı makinalarında istenilen incelikte plakalar haline getirildikten sonra rendeleme, perdahlama ve honlama işlemine tabi tutulur. Daha sonra fırçalama işlemi uygulanan mermer cilalama ve parlatma işlemi yapıldıktan sonra uygulanmak istenen işleme hazır hale getirilmiş olur. Kısaca bu uygulamaların bazıları şunlardır;

-Testere ile kesme uygulaması

-Honlama uygulaması

– Cilalama uygulaması

– Alevle yakma tekniği

– Asitle yıkama tekniği

– Eskitme tekniği

– Çekiçleme tekniği

– Kumlama uygulaması

– Doldurma tekniği

– Doğal boyutlandırma uygulaması

Mermer Eskitme Nasıl Yapılır?

Mermer eskitme işlemleri fırçalama ve zımparalama işlemleri ile eskitme yapılmaktadır. Patinato makinaları ile yapılan bu işlemlerin yanında kumlama ve çekiçleme makinaları da kullanılır. Bu makinalar mermere dekoratif görünüm kazandırır. Asitle yıkama ve alevle yakma işlemleri de eskitme ve dekoratif görünüm için kullanılan eskitme uygulamalarındandır. Bir diğer eskitme işlemi eskitme kazanları ve vibratörlerle yapılan eskitmedir. Bu uygulamaların hepsi mermer farklı bir doku ve görünüm sağlayarak istenilen niteliğe erişmesi sağlanır.

Mermer Evye Nasıl Kesilir?

Mermer evyeler spirallerle kesilerek, işlenirler ve uygulanmak istenen alana göre ebatlandırılırlar.

Mermer Nasıl Matlaşır?

Mermer kesimi sonrası fabrika da uygulanan honlama uygulamaları ile mermer istenilen yüzey matlığına göre ayarlanabilir. 240, 320,4/3 derecelerinde matlaştırılabilen mermerler daha ziyade fazla kaygan olmasını istemeyeceğimiz hamamlarda, zeminlerde, havuz kenarlarında kullanılır. Çünkü cilalanan ve parlatılan mermerler su ile temas edince aşırı kaygan yüzeyler elde edilir.

Mermer Üretimi Nasıl Yapılır?

Mermer nasıl üretilir konusu, mermer ocaklarında farklı yöntem ve uygulamalarla çıkarılarak bloklar haline getirilmesi ile başlayan sürecin, ürün olarak ortaya çıkması ve bu uzun yolculuğun son kullanıcı için istenilen yere istenilen biçim, kalitede uygulanması ve işlenerek bitirilmesi işinin tamamını kapsar.

Mermer Epoksi Uygulaması nasıl yapılır? Mermere Epoksi Nasıl Uygulanır?

Mermer epoksi uygulamaları polimer tabanlı reçine olan Epoksi malzemesi ile kaplanarak çatlak, kırık, oyuk, pürüzlü yüzeylerin doldurulması işlemidir. Aynı zamanda parlaklık, sertlik ve istenilen renk uygulamaları yapılarak derinlik kazandırılmak içinde bu uygulama yaygınlaşmış ve istenmiştir.

Epoksi uygulamaları yüzeyi temizlenmiş ve mümkün olduğu kadar kurulanmış yüzeylerin kıvamlandırılarak karıştırılmış iki farklı sıvının ki ikinci katılan malzeme sertleştirici maddedir uygulanacak yüzey üzerine eşit miktarda yayılarak fırınlanması ile tamamlanır. Normalde beklenerek te katılaşabilen bu madde mermer fabrikalarındaki tozlu ortam nedeni ile katılaşma işleminin hızlandırılması için fırınlanarak hazır hale getirilirler. Hazır hale getirilen epoksi uygulanmış mermerler son cilalama ve polisaj işleminden sora kullanıma hazır hale gelir.